Regulamentul campionatului

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE (MECS)

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA  (UPT)

FEDERAŢIA SPORTULUI ŞCOLAR ŞI UNIVERSITAR (FSSU)

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL (FRF)

Sigle reunite

Protocol de colaborare între MECS și FRF: Protocol


Campionatul Național Universitar al României la fotbal

A) Statutul
Capitolul I
Denumire, for organizator, însemne
Art. 1
Denumirea competiţiei este Campionatul Național Universitar al României la fotbal. (În continuare, pentru simplificare, vom folosi forma prescurtată, CNU-F). În denumire poate apărea şi numele eventualului sponsor al competiţiei.
Art. 2
Forurile organizatoare ale competiţiei sunt Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar din România (FSSU) și Federația Română de Fotbal (FRF).
Organizarea competiției pentru disciplina fotbal se atribuie Universității Politehnica Timişoara (UPT) care își va constitui în acest sens în cadrul Asociatiei Sportive Universitare proprii Departamentul de Organizare al Campionatului (DOC).
Art. 3
Competiţia are siglă proprie, prezentată în anexa 1.

Capitolul II
Membri afiliaţi
Art. 4
La Departamentul de Organizare al Campionatului se pot afilia, pe bază de invitaţie, numai structurile reprezentând universităţile (de stat sau private) acreditate din România.
Art. 5
Solicitarea de afiliere se adresează Departamentului de Organizare al Campionatului și va trebui să cuprindă:
a) denumirea universităţii reprezentate care va constitui si denumirea echipei
b) sediul: adresa poştală, telefon, e-mail;
c) numele persoanei de contact, a oficialilor și funcția acestora;
d) numele şi adresa terenului de joc pe care îşi va disputa meciurile de pe teren propriu;
e) culorile echipei;
f) data completării, semnătura rectorului universităţii, ştampila universităţii.
Art. 6
Nu se percep taxe de afiliere şi participare la competiţia organizată.
Art. 7
Membrii afiliaţi au următoarele drepturi:
a) să exercite competenţele care le sunt oferite de statutul, regulamentele, normele şi hotărârile DOC;
b) să participe la competiţia organizată;
c) să prezinte propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţii;
d) să se dezafilieze.
Art. 8
Membrii afiliaţi au următoarele obligaţii:
a) să respecte statutul, regulamentele, normele şi hotărârile DOC;
b) să asigure preluarea obligaţiilor pentru membrii lor individuali (oficiali, jucători) faţă de DOC;
Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile DOC sunt obligatorii pentru participanţii la competiţia organizată de acesta.

Capitolul III
Mijloace financiare şi materiale pentru sustinerea competițiilor
Art.9
Departamenul de organizare va elabora bugetul competiției care va fi aprobat împreună cu execuția bugetară de către FSSU.
Art.10
Veniturile Departamentului de Organizare al Campionatului cuprind:
a) sume acordate de FSSU, Federația de de specialitate
b) sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale;
c) sume provenite din sponsorizări, publicitate şi donaţii.
d) donații de echipamente sportive, articole sportive , etc acordate de FSSU, Federatia de specialitate, instituții publice, ONG-uri, societății comerciale etc.
Art.11
Sume atrase vor fi folosite strict pentru organizarea competiţiei, avându-se în vedere asigurarea în principal, pentru echipele participante, a condițiilor de deplasare, cazare, masă.
Art.12
Se recomandă aplicarea principiului reciprocității între echipele participante pentru cazare și masă.

Capitolul IV
Regulile de joc
Art. 13
Competiţia respectă strict “Legile Jocului” de fotbal, promulgate de International Board şi acreditate de FIFA și utilizate de FRF.

Capitolul V
Echipele participante
Art. 14
Echipele participante la competiţie sunt cele care reprezintă membrii afiliaţi.
Art. 15
Echipele pot fi compuse doar din sportivi care sunt studenţi la licență sau master cursurile de zi, seral, frecvență redusă sau învăţământ la distanţă pentru anul universitar în curs, precum și doctoranzi, la universitatea respectivă. O persoană care este student la mai multe universităţi simultan poate avea drept de joc la una singură.

Capitolul VI
Statutul jucătorului
Art. 16
Jucătorii echipelor pot fi cetăţeni români sau străini, eventual legitimaţi în competiţiile organizate de FRF/AJF/AMFB.

Capitolul VII
Sancţiuni
Art. 17
Membrii afiliaţi, oficialii şi jucătorii pot fi sancţionaţi pentru nerespectarea statutului, regulamentelor, normelor şi hotărârilor Departamentului de Organizare.
Art. 18
Sancţiunile aplicabile membrilor afiliaţi sunt:
a) avertisment;
b) blam;
c) suspendarea terenului propriu;
d) pierderea meciului prin forfait, cu scorul de 0-3;
e) anularea rezultatelor meciurilor;
f) penalizarea cu puncte;
g) excluderea din competiţie.
Art. 19
Sancţiunile aplicabile oficialilor şi jucătorilor sunt:
a) avertisment;
b) blam;
c) suspendarea pentru un anumit număr de meciuri sau pentru o perioadă determinată sau nedeterminată (pentru lovirea intenţionată a unui adversar, provocarea de incidente);
d) excluderea din competiţie (pentru lovirea, insultarea sau ameninţarea arbitrilor sau a oficialilor).

Capitolul VIII
Dizolvarea
Art. 20
Dizolvarea Departamentului de Organizare al Campionatului poate fi hotărâtă numai de Federația Sportului Școlar și Universitar

Capitolul IX
Intrarea în vigoare a statutului
Art. 19
Prezentul statut intră în vigoare începând cu data de 15 septembrie 2014.

B) Regulamentul de organizare
Capitolul X
Echipele
Art. 20
Pentru participarea la competiţie, echipele trebuie să se afilieze la Departamentul de Organizare. Afilierea trebuie să se producă cel puţin cu 15 zile înaintea startului competiţiei.
Art. 21
Echipele au obligaţia să poarte denumirea universităţii reprezentate.
Art. 22
Echipele au obligaţia să asigure, la meciurile disputate pe teren propriu:
a) un teren de fotbal omologat de către FRF sau AJF;
b) marcarea terenului de joc;
c) starea acceptabilă a suprafeţei de joc;
d) plase la porţile terenului de joc, două fanioane pentru arbitrii asistenţi;
e) mingea de joc;
f) brigada de arbitri;
g) asistenţa medicală (medic şi mijloc de transport);
h) om de ordine;
i) echipamentul propriu de joc, compus din tricouri (cu numere pe spate şi cu o culoare diferită la portar faţă de jucătorii de câmp) şi şorturi;
j) să poarte tricouri de culoare diferită de cea a echipei vizitatoare.
Echipele au obligaţia să asigure, la meciurile disputate în deplasare:
a) echipamentul propriu de joc, compus din tricouri (cu numere pe spate şi cu o culoare diferită la portar faţă de jucătorii de câmp) şi şorturi;
b) transportul propriu în localitatea echipei adverse.
Cu cel mult 15 minute înainte de începerea meciului, echipele au obligaţia să prezinte actele de identitate şi carnetele de student ale jucătorilor înscrişi în raportul de arbitraj şi să completeze, printr-un delegat, raportul de arbitraj.
Echipele care nu asigură una dintre condiţiile de mai sus sau nu se prezintă la terenul de joc pierd meciul cu 3-0.

Capitolul XI
Terenurile de joc
Art. 23
Meciurile din competiţie se pot desfăşura numai pe terenuri omologate de către FRF sau AJF, având lungimea între 90-120 m şi lăţimea între 45-90 m.
Art. 24
Terenul de joc trebuie să se afle pe o rază de cel mult 10 km faţă de localitatea de reşedinţă a universităţii reprezentate. Acest teren poate fi schimbat oricând pe parcursul competiţiei, cu condiţia de a fi anunţat Departamentul de Organizare, terenul putând găzdui meciuri la şapte zile după anunţarea Departamentului de Organizare. Echipele care nu comunică terenul propriu de joc către Departamentul de Organizare pierd meciul cu 3-0.
Art. 25
Terenul de joc este neregulamentar în următoarele situaţii:
a) când nu este marcat sau este marcat neregulamentar;
b) când lipsesc sau sunt neregulamentare ori deteriorate porţile sau plasele porţilor.
Dacă terenul de joc este neregulamentar, echipa gazdă pierde meciul cu 3-0.
Art. 26
Terenul de joc este impracticabil în următoarele situaţii:
a) dacă o mare parte din teren este acoperită cu apă, gheaţă sau zăpadă;
b) în caz de furtună, ploaie torenţială, descărcări electrice, ceaţă, ninsoare abundentă, viscol, ger sau arşiţă.
Terenul de joc este declarat impracticabil numai de către arbitrul meciului. Dacă terenul de joc este impracticabil, ora de începere a meciului va fi amânată (la înţelegere între cele două echipe) sau meciul va fi reprogramat de către Departamentul de Organizare. Dacă a început, meciul va fi întrerupt şi reluat ulterior (în aceeaşi zi, la înţelegere între cele două echipe, sau ulterior, la o dată stabilită de Departamentul de Organizare), din minutul şi de la scorul consemnate în momentul întreruperii. Un meci amânat sau întrerupt trebuie reprogramat nu mai târziu de sfârşitul turului, respectiv returului.

Capitolul XII
Jucătorii
Art. 27
Pentru a putea participa la competiție („a fi legitimat”), membrul afiliat va transmite tabelul cu toți sportivii ce solicită drept de joc, tabel ce trebuie să conțină numele și prenumele, precum și numărul matricol.
Art. 28
Lotul poate conţine maxim 30 jucători. Legitimarea unui jucător se poate efectua doar în pauza de vară (dintre ediţii) sau în pauza de iarnă (dintre tur şi retur). Jucătorul va avea drept de joc la şapte zile după primirea la Departamentul de Organizare a celor solicitate la articolul anterior.
Art. 29
Meciurile se dispută între echipe având fiecare câte 11 jucători, dintre care un portar. O echipă care, la un meci, prezintă sau rămâne (caz în care meciul se întrerupe) cu mai puţin de şapte jucători pe teren pierde meciul cu 3-0.
Art. 30
Echipele au dreptul de a înscrie 18 jucători pe raportul de arbitraj, dintre care şapte rezerve (maxim un portar). Fiecare echipă are dreptul la cinci înlocuiri de jucători, una fiind rezervată exclusiv portarului. Echipele care folosesc mai mult de cinci schimbări într-un meci, jucători neînscrişi pe raportul de arbitraj, jucători nelegitimaţi sau jucători sub identitate falsă pierd meciul cu 3-0. Echipele pot avea în lot şi pot folosi într-un meci oricâți jucători având cetăţenie străină. La turneul final, fiecare echipă are dreptul la patru înlocuiri de jucători, indiferent de post.
Art. 31
Cartonaşele galbene primite de acelaşi jucător pe parcursul competiţiei nu se cumulează. Jucătorii eliminaţi într-o etapă nu au automat drept de joc în următoarea etapă. Abaterile grave ale jucătorilor vor fi sesizate în raportul de arbitraj, cazurile respective fiind judecate de Departamentul de Organizare, iar jucătorii neavând drept de joc până la stabilirea deciziei Departamentului de Organizare.

Capitolul XIII
Arbitrii
Art. 32
Arbitrii desemnaţi să conducă meciuri în competiţie trebuie să posede carnet de arbitru şi să fie delegaţi de AJF. Cei care sunt studenţi sau angajaţi ai unei universităţi nu pot arbitra meciuri în care evoluează echipa respectivei universităţi. Baremul de arbitraj va fi stabilit de comun acord între echipa gazdă şi AJF.
Art. 33
În caz de neprezentare a unui arbitru, el va fi înlocuit, prin înţelegere între echipe, cu o altă persoană, care trebuie să posede carnet de arbitru.
Art. 34
Arbitrii au obligaţia să verifice înaintea meciurilor identitatea jucătorilor, confruntând carnetele de student (vizate pentru anul universitar în curs) cu actele de identitate, precum și viza medicală la zi. Acelaşi lucru îl pot face şi delegaţii echipelor, pentru a verifica identitatea jucătorilor echipei adverse.
Art. 35
Dacă la cel mult 30 minute după ora oficială de începere a meciului nu este îndeplinită una dintre condiţiile necesare începerii meciului, arbitrul va fluiera sfârşitul jocului, decizia urmând a fi luată de Departamentul de Organizare.
Art. 36
La finalul meciului, delegatul fiecărei echipe trebuie să semneze raportul de arbitraj.

Capitolul XIV
Sistem de desfăşurare
Art. 37
Durata unui meci este de 90 minute (două reprize de câte 45 minute, cu 15 minute pauză între reprize). Se acordă 3 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal şi 0 puncte pentru înfrângere. Rezultatul unui meci se consideră definitiv numai după ce a fost omologat de către Departamentul de Organizare.
Art. 38
Competiţia se va desfăşura pe mai multe serii, unele dintre acestea fiind organizate direct de Universitatea Politehnica Timişoara, iar celelalte de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar.
Componența seriilor organizate de UPT se găsește în Anexa 1.
În serii, competiţia se va desfăşura în sistem campionat, tur – retur, fiecare echipă jucând cu fiecare, pe teren propriu şi în deplasare.
Tragerea la sorţi a programului competiţional este efectuată de către Departamentul de Organizare, conform tabelei Berger.
Art.39
Câștigătoarele seriilor se califică pentru turneul final. Perioada și locul de desfășurare al turneului final se găsesc în Anexa 1.
La turneul final participă șase echipe. Echipele sunt împărțite în două grupe de câte trei echipe, în care se joacă în sistem campionat (în manșă unică). Tragerea la sorţi a programului competiţional este efectuată de către Departamentul de Organizare al Campionatului.
Locurile 1 din fiecare grupă se califică pentru finală. Locurile 2 din fiecare grupă vor disputa finala pentru locul 3, iar locurile 3 din fiecare grupă vor disputa meciul pentru locul 5.
În finală, finala pentru locul 3 și meciul pentru locul 5, în caz de scor egal după 90 de minute se dispută două reprize de prelungiri a câte 15 minute. Dacă egalitatea se menține, se trece la loviturile de departajare (câte cinci, executate alternativ, apoi, dacă egalitatea se menține, câte una).
Art. 40
În cazul în care la turneul final participă mai puțin de 6 echipe, regulamentul de desfășurare va fi stabilit de Departamentul de Organizare al Campionatului.
Art. 41
Clasamentele finale în grupe se stabilesc pe baza punctelor acumulate.
În cazul în care, la final, două sau mai multe echipe sunt la egalitate de puncte, ele vor fi departajate astfel:
a) numărul de puncte obţinute în meciurile directe;
b) golaverajul general al meciurilor directe;
c) numărul mai mare de goluri marcate în meciurile directe;
d) numărul mai mare de goluri marcate în deplasare în meciurile directe;
e) golaverajul general;
f) numărul de goluri marcate;
g) numărul de victorii;
h) tragere la sorți.
În cazul în care, inițial, mai mult de două echipe sunt la egalitate de puncte, iar după aplicarea criteriilor a)-g) două dintre aceste echipe nu pot fi în continuare departajate, procedeul se reia.
În clasamentele intermediare, departajarea în cazul egalităţii de puncte este decisă de golaverajul general.
În meciurile din grupele turneului final, dacă după 90 de minute scorul este egal și cele două echipe pot fi, în clasamentul final al grupei, la egalitate conform criteriilor a)-g), fiecare echipă va primi un punct în clasament, dar se vor executa, imediat după fluierul final, lovituri de departajare (câte cinci, executate alternativ, apoi, dacă egalitatea se menține, câte una). Rezultatul acestei departajări va fi luat în calcul doar dacă echipele respective nu vor putea fi departajate, în clasamentul final al grupei, prin alte criterii.
Art. 42
Echipa de pe locul 1 de la turneul final va fi declarată câştigătoarea competiţiei (campioană națională universitară la fotbal), primeşte trofeul competiţiei şi are drept de participare în ediţia următoare a Cupei României, organizată de FRF, și la turneul de fotbal din cadrul Jocurilor Universitare Europene (European Universities Games), organizate de European University Sports Association (EUSA).
Art. 43
O echipă care se retrage de pe teren pierde meciul cu 3-0. Echipa care într-o ediţie înregistrează a treia neprezentare este exclusă din competiţie.
În cazul în care o echipă se retrage, se desfiinţează sau este exclusă pe parcursul competiţiei, se procedează astfel:
a) dacă această situaţie intervine înainte de sfârşitul turului, rezultatele tuturor meciurilor din campionat ale echipei respective sunt omologate cu 3-0 pentru echipele adverse;
b) dacă această situaţie intervine după sfârşitul turului, rezultatele meciurilor disputate de echipa respectivă (inclusiv cele deja disputate din retur) sunt menţinute, echipa respectivă pierzând cu 3-0 meciurile rămase de disputat din retur.
Art. 44
Datele şi orele de disputare sunt stabilite de către DOC.
Datele de disputare ale etapelor din serii se găsesc în Anexa 1.
Ele pot fi schimbate prin înţelegere între cele două echipe, cu condiţia anunţării prealabile a Departamentului de Organizare. În principiu, etapele se vor desfăşura în zilele de vineri, începând cu următoarele ore: 16 (luna septembrie), 15 (luna octombrie), 14 (luna noiembrie), 15:30 (luna martie), 16 (luna aprilie), 17 (luna mai), 18 (luna iunie). În mod excepțional, în cazul în care terenul respectiv beneficiază de instalație de nocturnă omologată pentru meciuri de fotbal și în cazul în care echipa oaspete își dă acordul, meciurile pot avea loc în nocturnă.
La fiecare meci, intrarea spectatorilor este liberă. ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort

Capitolul XV
Contestaţii
Art. 45
Toate contestaţiile vor fi trecute în raportul de arbitraj, urmând ca decizia să o ia Departamentul de Organizare al Campionatului.
Art. 46
În situaţia întârzierii sau neprezentării la un meci susţinut în deplasare, echipele pot invoca motive ce privesc transportul, prezentând dovezi scrise în acest sens din partea organelor competente. În aceste cazuri, decizia o va lua Departamentul de Organizare al Campionatului.

Capitolul XVI
Dispoziţii finale
Art. 47
Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
Art. 48
După fiecare meci, echipa gazdă are obligaţia de a transmite prin fax, e-mail sau prin poştă, în termen de 72 de ore, raportul de arbitraj către Departamentul de Organizare. DOC are obligaţia de a omologa rezultatul unui meci la 5 zile după disputarea acestuia.
Art. 49
Departamentul de Organizare al Campionatului (DOC) este format din: lect. dr. Dan Ionescu (director Departament Educație Fizică și Sport al UPT) – președinte, Viorel Boiț, Nicolae Grigorescu, Mihai Alexandru – membri.
Art. 50
DOC are sediul în Piaţa Victoriei 2, Timişoara, şi poate fi contactat la: adresa poştală – Piaţa Victoriei 2, 300006 Timişoara; fax – 0372/255.673; e-mail – www.fotbaluniversitar.ro/contact.
Art. 51
În orice situaţie apărută şi nespecificată în acest regulament, se aplică strict ediția la zi a “Regulamentului de organizare a activităţii fotbalistice” (ROAF), elaborat de FRF.
Art. 52
În vederea promovării competiției, DOC va întreprinde, cu sprijinul FSSU, un set de măsuri ce constau din realizarea:
–    site-ului oficial (www.fotbaluniversitar.ro)
–    paginii de Facebook și Twitter
–    canalului de YouTube
–    de parteneriate cu instituții mass-media
–    de conferințe de presă
–    de comunicate de presă
–    de evenimente speciale.
Art. 53
Prezentul regulament intră în vigoare începând cu anul competiţional 2014/15.

Prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Şerban,
Rectorul Universității Politehnica Timișoara

Octavian Stăncioiu
Director de Organizare a Competiției

Timişoara, 25 februarie 2015


Anexa 1

Sigla competiției:

Ediția I, 2015

Competiţia se va desfăşura în sistem campionat, tur – retur, fiecare echipă jucând cu fiecare, pe teren propriu şi în deplasare.
Tragerea la sorţi a programului competiţional este efectuată de către Departamentul de Organizare, conform tabelei Berger pentru 4 echipe.
Câștigătoarele seriilor se califică pentru turneul final. Turneul final se dispută între 18-20 iunie 2015, pe stadionul Știința și pe încă un stadion, ambele din Timișoara.

Datele de disputare ale etapelor din serii:

et. 1 – joi, 9 aprilie
et. 2 – vineri, 24 aprilie
et. 3 – vineri, 8 mai
et. 4 – vineri, 15 mai
et. 5 – vineri, 22 mai
et. 6 – vineri, 29 mai

Ele pot fi schimbate prin înţelegere între cele două echipe, cu condiţia anunţării prealabile a Departamentului de Organizare. În principiu, etapele se vor desfăşura în zilele de vineri, începând cu următoarele ore: 16 (luna aprilie), 17 (luna mai).