Regulament

logo_centenar_ROMANIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE (MEN)

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA  (UPT)

FEDERAŢIA SPORTULUI ŞCOLAR ŞI UNIVERSITAR (FSSU)

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL (FRF)


Campionatul Național Universitar de fotbal al României 

Regulamentul de organizare și desfășurare

An universitar 2018/2019

Denumire, organizare, însemne
Art. 1
Denumirea competiţiei: Campionatul Național Universitar de Fotbal (CNU-F). În denumire poate apărea şi numele eventualului sponsor al competiţiei.
Art. 2
Organizatori: Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar (FSSU);
Federația Română de Fotbal (FRF);
Universitatea Politehnica Timişoara (UPT).
Instituția de învățământ superior parteneră în organizare, Universitatea Politehnica Timişoara (UPT), va constitui în cadrul Asociatiei Sportive Universitare proprii Departamentul de Organizare al Campionatului (DOC). Președintele și membrii DOC sunt desemnați de rectorul UPT.
Art. 3
Competiţia are siglă proprie, prezentată în anexa 1.

Participanți
Art. 4
La Departamentul de Organizare al Campionatului se pot înscrie echipe reprezentând universităţile din România, cu cel puțin 15 zile înaintea startului competiției.
Art. 5
Echipele vor fi formate din studenți, români sau străini, la studiile de licență/masterat/doctorat la universitatea înscrisă în competiție. Jucătorii pot fi eventual legitimaţi în competiţiile organizate de FRF/AJF/AMFB. Vârsta minimă a jucătorilor este 17 ani, iar cea maximă, 30 de ani, luând în calcul vârsta lor la data de 31 decembrie în anul de final al competiției. O persoană care este student la mai multe universităţi simultan poate avea drept de joc la una singură.
Art. 6
Solicitarea de afiliere se adresează Departamentului de Organizare al Campionatului și va trebui să cuprindă:
a) denumirea universităţii reprezentate – care va constitui și denumirea echipei;
b) sediul: adresa poştală, telefon, e-mail;
c) numele persoanei de contact, a oficialilor și funcția acestora;
d) numele şi adresa terenului de joc pe care îşi va disputa meciurile de pe teren propriu;
e) culorile echipei;
f) data completării, semnătura rectorului universităţii, ştampila universităţii.
Art. 7
Nu se percep taxe de înscriere şi participare la CNU-F.
Art. 8
Drepturile echipelor înscrise:
a) să exercite competenţele care le sunt oferite de regulamentele, normele şi hotărârile DOC;
b) să participe la competiţia organizată;
c) să prezinte propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţii.
Art. 9
Obligaţiile echipelor înscrise:
a) să respecte regulamentele, normele şi hotărârile DOC;
b) să asigure preluarea obligaţiilor pentru membrii lor individuali (oficiali, jucători) faţă de DOC;
Regulamentele, normele şi hotărârile DOC sunt obligatorii pentru participanţii la CNU-F.
Echipele au obligaţia să asigure, la meciurile disputate pe teren propriu:
a) un teren de fotbal omologat de către FRF sau AJF;
b) marcarea terenului de joc;
c) starea acceptabilă a suprafeţei de joc;
d) plase la porţile terenului de joc, două fanioane pentru arbitrii asistenţi;
e) mingea de joc;
f) brigada de arbitri;
g) asistenţa medicală (medic şi mijloc de transport);
h) om de ordine;
i) echipamentul propriu de joc, compus din tricouri (cu numere pe spate şi cu o culoare diferită la portar faţă de jucătorii de câmp) şi şorturi;
j) să poarte tricouri de culoare diferită de cea a echipei vizitatoare.
Echipele au obligaţia să asigure, la meciurile disputate în deplasare:
a) echipamentul propriu de joc, compus din tricouri (cu numere pe spate şi cu o culoare diferită la portar faţă de jucătorii de câmp) şi şorturi;
b) transportul propriu în localitatea echipei adverse.
Cu cel mult 15 minute înainte de începerea meciului, echipele au obligaţia să prezinte actele de identitate şi carnetele de student ale jucătorilor înscrişi în raportul de arbitraj şi să completeze, printr-un delegat, raportul de arbitraj.
Echipele care nu asigură una dintre condiţiile de mai sus sau nu se prezintă la terenul de joc pierd meciul cu 3-0.

Regulile de joc
Art. 10
Competiţia respectă strict regulamentele naționale de fotbal utilizate de Federația Română de Fotbal.

Terenurile de joc
Art. 11
Meciurile din competiţie se pot desfăşura numai pe terenuri omologate de către FRF sau AJF, având lungimea între 90-120 m şi lăţimea între 45-90 m.
Art. 12
Terenul de joc trebuie să se afle pe o rază de cel mult 15 km faţă de localitatea de reşedinţă a universităţii reprezentate. Prin înțelegere între echipe, meciurile se pot disputa în orice localitate din țară. Terenul propriu poate fi schimbat oricând pe parcursul competiţiei, cu condiţia de a fi anunţat Departamentul de Organizare, terenul putând găzdui meciuri la şapte zile după anunţarea Departamentului de Organizare. Echipele care nu comunică terenul propriu de joc către Departamentul de Organizare pierd meciul cu 3-0.
Art. 13
Terenul de joc este neregulamentar în următoarele situaţii:
a) când nu este marcat sau este marcat neregulamentar;
b) când lipsesc sau sunt neregulamentare ori deteriorate porţile sau plasele porţilor.
Dacă terenul de joc este neregulamentar, echipa gazdă pierde meciul cu 3-0.
Art. 14
Terenul de joc este impracticabil în următoarele situaţii:
a) dacă o mare parte din teren este acoperită cu apă, gheaţă sau zăpadă;
b) în caz de furtună, ploaie torenţială, descărcări electrice, ceaţă, ninsoare abundentă, viscol, ger sau arşiţă.
Terenul de joc este declarat impracticabil numai de către arbitrul meciului. Dacă terenul de joc este impracticabil, ora de începere a meciului va fi amânată (la înţelegere între cele două echipe) sau meciul va fi reprogramat de către Departamentul de Organizare. Dacă a început, meciul va fi întrerupt şi reluat ulterior (în aceeaşi zi, la înţelegere între cele două echipe, sau ulterior, la o dată stabilită de Departamentul de Organizare), din minutul şi de la scorul consemnate în momentul întreruperii. Un meci amânat sau întrerupt trebuie reprogramat nu mai târziu de sfârşitul turului, respectiv returului.

Jucătorii
Art. 15
Pentru a putea participa la competiție, Universitățile vor transmite tabelul cu toți studenții sportivi ce solicită drept de joc, tabel ce trebuie să conțină numele și prenumele, precum și numărul matricol.
Art. 16
Lotul poate conţine maxim 30 de jucători. Jucătorii vor avea drept de joc la şapte zile după primirea la Departamentul de Organizare a celor solicitate la articolul anterior.
Art. 17
Meciurile se dispută între echipe având fiecare câte 11 jucători, dintre care un portar. O echipă care, la un meci, prezintă sau rămâne (caz în care meciul se întrerupe) cu mai puţin de şapte jucători pe teren pierde meciul cu 3-0.
Art. 18
Echipele au dreptul de a înscrie 18 jucători pe raportul de arbitraj, dintre care şapte rezerve. Fiecare echipă are dreptul la cinci înlocuiri de jucători, una fiind rezervată exclusiv portarului. Echipele care folosesc mai mult de cinci schimbări într-un meci, jucători neînscrişi pe raportul de arbitraj, jucători nelegitimaţi sau jucători sub identitate falsă pierd meciul cu 3-0. Echipele pot avea în lot şi pot folosi într-un meci oricâți jucători având cetăţenie străină.
Art. 19
Cartonaşele galbene primite de acelaşi jucător pe parcursul competiţiei nu se cumulează. Jucătorii eliminaţi într-o etapă nu au automat drept de joc în următoarea etapă. Abaterile grave ale jucătorilor vor fi sesizate în raportul de arbitraj, cazurile respective fiind judecate de Departamentul de Organizare, iar jucătorii neavând drept de joc până la stabilirea deciziei Departamentului de Organizare.

Arbitrii
Art. 20
Arbitrii desemnaţi să conducă meciuri în competiţie trebuie să posede carnet de arbitru şi să fie delegaţi de AJF din județul (respectiv municipiul București) în care se dispută meciul. Cei care sunt studenţi sau angajaţi ai unei universităţi nu pot arbitra meciuri în care evoluează echipa respectivei universităţi. Baremul de arbitraj va fi stabilit de comun acord între echipa gazdă şi AJF, în situația în care nu se acordă gratuitate.
Art. 21
În caz de neprezentare a unui arbitru, el va fi înlocuit, prin înţelegere între echipe, cu o altă persoană, care trebuie să posede carnet de arbitru.
Art. 22
Arbitrii au obligaţia să verifice înaintea meciurilor identitatea jucătorilor, confruntând carnetele de student (vizate pentru anul universitar în curs) cu actele de identitate, precum și viza medicală la zi. Acelaşi lucru îl pot face şi delegaţii echipelor, pentru a verifica identitatea jucătorilor echipei adverse.
Art. 23
Dacă la cel mult 30 minute după ora oficială de începere a meciului nu este îndeplinită una dintre condiţiile necesare începerii meciului, arbitrul va fluiera sfârşitul jocului, decizia urmând a fi luată de Departamentul de Organizare.
Art. 24
La finalul meciului, delegatul fiecărei echipe trebuie să semneze raportul de arbitraj.

Sistem de desfăşurare
Art. 25
Durata unui meci este de 90 minute (două reprize de câte 45 minute, cu 15 minute pauză între reprize). Se acordă 3 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal şi 0 puncte pentru înfrângere. Rezultatul unui meci se consideră definitiv numai după ce a fost omologat de către Departamentul de Organizare.
Art. 26
Competiţia se va desfăşura pe mai multe serii preliminare, organizate direct de Universitatea Politehnica Timişoara. Turneul final va fi organizat de toți partenerii, FSSU, FRF și UPT.
Componența seriilor preliminare va fi afișată de DOC pe site-ul competiției la finalizarea înscrierilor.
În seriile preliminare, competiţia se va desfăşura în sistem campionat, tur – retur sau numai tur, fiecare echipă jucând cu fiecare (pe teren propriu şi în deplasare, respectiv alternativ pe teren propriu și în deplasare, prin tragere la sorți).
Sistemul de desfășurare al seriilor preliminare va fi stabilit de Departamentul de Organizare al Campionatului.
Tragerea la sorţi a programului competiţional este efectuată de către Departamentul de Organizare, conform tabelei Berger.
Toate restanțele trebuie să se dispute înaintea ultimei etape din fiecare serie. În ultima etapă din fiecare serie, echipele care au șanse matematice la locul 1 vor juca în aceeași zi, la aceeași oră.
Art. 27
Câștigătoarele seriilor, eventual și alte echipe, se califică pentru turneul final. În cazul unor locuri vacante, prin retragerea unor echipe calificate la turneul final, locul acestora va fi luat de echipele cu cel mai bun bilanț dintre cele eliminate în preliminarii.
Perioada și locul de desfășurare al turneului final se va publica pe site-ul FSSU.
La turneul final participă între patru și opt echipe. Tragerea la sorţi a programului competiţional este efectuată de către Departamentul de Organizare al Campionatului.
Durata meciurilor de la turneul final, exceptând finala, poate fi de două reprize a câte 30 de minute.
În finală, în caz de scor egal după 90 de minute se dispută două reprize de prelungiri a câte 15 minute. Dacă egalitatea se menține, se trece la loviturile de departajare (câte cinci, executate alternativ, apoi, dacă egalitatea se menține, câte una). În celelalte meciuri eliminatorii, în caz de scor egal la finalul timpului regulamentar de joc, se trece direct la loviturile de departajare.
Art. 28
Sistemul de desfășurare al turneului final va fi stabilit de Departamentul de Organizare al Campionatului.
Art. 29
Clasamentele finale în grupe se stabilesc pe baza punctelor acumulate.
În cazul în care, la final, două sau mai multe echipe sunt la egalitate de puncte, ele vor fi departajate astfel:
a) numărul de puncte obţinute în meciurile directe;
b) golaverajul general al meciurilor directe;
c) numărul mai mare de goluri marcate în meciurile directe;
d) numărul mai mare de goluri marcate în deplasare în meciurile directe;
e) golaverajul general;
f) numărul de goluri marcate;
g) numărul de victorii;
h) tragere la sorți.
În clasamentele intermediare, departajarea în cazul egalităţii de puncte este decisă de golaverajul general.
Art. 30
Echipa de pe locul 1 va fi declarată câştigătoarea competiţiei (campioană națională universitară la fotbal), primeşte trofeul competiţiei şi are drept de participare la turneul de fotbal din cadrul Jocurilor Europene Universitare (European Universities Games), respectiv la Campionatul European Universitar de fotbal (European Universities Football Championship), competiții organizate de Asociația Europeană a Sportului Universitar (European University Sports Association) (EUSA).
Art. 31
O echipă care se retrage de pe teren pierde meciul cu 3-0. Echipa care într-o ediţie înregistrează a doua neprezentare este exclusă din competiţie.
În cazul în care o echipă se retrage, se desfiinţează sau este exclusă pe parcursul competiţiei, rezultatele meciurilor disputate de echipa respectivă sunt menţinute, echipa respectivă continuă să apară în clasament, pierzând cu 3-0 meciurile rămase de disputat.
O echipă care se retrage de pe teren la o întâlnire eliminatorie în dublă manșă (din preliminarii), pierde meciul cu 3-0 și este eliminată din competiție.
Art. 32
Datele şi orele de disputare sunt stabilite de către DOC.
Datele de disputare ale etapelor din serii se găsesc în Anexa 1.
Ele pot fi schimbate prin înţelegere între cele două echipe, cu condiţia anunţării prealabile a Departamentului de Organizare. Etapele se vor desfăşura, de regulă, în zilele de vineri sau luni. În mod excepțional, în cazul în care terenul respectiv beneficiază de instalație de nocturnă omologată pentru meciuri de fotbal și în cazul în care echipa oaspete își dă acordul, meciurile pot avea loc în nocturnă.
La fiecare meci, intrarea spectatorilor este liberă.

Contestaţii
Art. 33
Toate contestaţiile vor fi trecute în raportul de arbitraj, urmând ca decizia să o ia Departamentul de Organizare al Campionatului.
Art. 34
În situaţia întârzierii sau neprezentării la un meci susţinut în deplasare, echipele pot invoca motive ce privesc transportul, prezentând dovezi scrise în acest sens din partea organelor competente. În aceste cazuri, decizia o va lua Departamentul de Organizare al Campionatului.

Mijloace financiare şi materiale pentru sustinerea competițiilor
Art. 35
Departamentului de Organizare al Campionatului va elabora bugetul competiției.
Art. 36
Veniturile Departamentului de Organizare al Campionatului cuprind:
a) sume acordate de FSSU pentru turneul final (cazare/masa/cupe/medalii/tricouri de campion național universitar, în limita bugetului aprobat cu aceasră destinație);
b) sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale;
c) sume provenite din sponsorizări şi donaţii.
d) alte venituri în condițiile legii.
Federația Română de Fotbal va asigura arbitrajul competiției și mingi de joc pentru fiecare echipă universitară înscrisă în CNU-F.
Art. 37
Sumele atrase vor fi folosite strict pentru organizarea competiţiei, avându-se în vedere asigurarea, în principal, pentru echipele participante, a condițiilor de deplasare, cazare, masă, asistență medicală. Se recomandă aplicarea principiului reciprocității între echipele participante pentru cazare și masă, la nivelul seriilor preliminare.

Dispoziţii finale
Art. 38
După fiecare meci, echipa gazdă are obligaţia de a transmite prin fax, e-mail sau prin poştă, în termen de 72 de ore, raportul de arbitraj către Departamentul de Organizare. DOC are obligaţia de a omologa rezultatul unui meci la cel mult 5 zile după disputarea acestuia.
Art. 39
Departamentului de Organizare al Campionatului (DOC) este constituit prin decizie a rectorului Universității Politehnica Timișoara. FSSU și FRF numesc câte un responsabil al acțiunii care asigură derularea în condiții optime a competiției, colaborând în acest sens cu DOC.
Art. 40
DOC are sediul în Piaţa Victoriei 2, Timişoara, şi poate fi contactat la: adresa poştală – Piaţa Victoriei 2, 300006 Timişoara; fax – 0372/255.673; e-mail – www.fotbal-universitar.upt.ro/contact.
Art. 41
În orice situaţie apărută şi nespecificată în acest regulament, se aplică “Regulamentul de organizare a activităţii fotbalistice din România” (ROAF), elaborat de FRF.
Art. 42
În vederea promovării competiției, DOC va întreprinde, cu sprijinul FSSU și a FRF, un set de măsuri pentru realizarea:
– site-ului oficial (www.fotbal-universitar.upt.ro)
– paginii de Facebook și Twitter
– canalului de YouTube
– de parteneriate cu instituții mass-media
– de conferințe de presă
– de comunicate de presă
– de evenimente speciale.

Semnaturi


Anexa 1

Sigla competiției:

Sigla-noua-CNUF

Ediția a V-a, 2019

Competiţia se va desfăşura cu preliminarii și turneu final.

În preliminarii, vor fi cinci întâlniri eliminatorii, tur-retur sau în manșă unică (pe teren neutru). Dacă, la finalul manșei retur, scorul general este egal, se va califica echipa care a marcat mai multe goluri în deplasare. Dacă ambele echipe au marcat același număr de goluri în deplasare, se dispută prelungiri (două reprize a câte 15 minute), golurile marcate în prelungiri necontând ”dublu” pentru echipa aflată în deplasare. Dacă, la finalul prelungirilor, egalitatea se menține, se trece la loviturile de departajare (câte cinci, executate alternativ, apoi, dacă egalitatea persistă, câte una). În întâlnirile disputate în manșă unică, dacă, la finalul meciului, scorul este egal, se vor disputa prelungiri (două reprize a câte 15 minute). Dacă, la finalul prelungirilor, egalitatea se menține, se trece la loviturile de departajare (câte cinci, executate alternativ, apoi, dacă egalitatea persistă, câte una).

Stabilirea întâlnirilor eliminatorii este efectuată de către Departamentul de Organizare, ţinând cont de criteriul deplasărilor cât mai scurte.

Universitatea organizatoare a turneului final este calificată direct la turneul final. Câștigătoarele întâlnirilor eliminatorii se califică pentru turneul final.

Meciurile vor avea loc în intervalul 25 martie – 12 mai. Zilele vor fi stabilite de comun acord de cele două echipe. În caz contrar, zilele vor fi decise de către Departamentul de Organizare al Campionatului (DOC). În principiu, meciurile se vor desfăşura în zilele de vineri sau luni, începând cu următoarele ore: 15 (luna martie), 16 (luna aprilie), 17 (luna mai).

Turneul final se dispută între 24-26 mai 2019, la Timişoara, pe stadionul Știința (pe care se va juca finala) și pe încă unul sau două stadioane.

La turneul final vor participa șase echipe, care vor juca în sistem grupe (două grupe a câte trei echipe), meciuri de câte 60 minute (exceptând finala), apoi finala pentru locul 3 (locurile 2 din grupe) și finala (locurile 1 din grupe). Tragerea la sorți a grupelor va fi fără capi de serie.

Durata meciurilor de la turneul final, exceptând finala, va fi de două reprize a câte 30 de minute. În caz de scor egal după timpul regulamentar din cele două finale, se va trece direct la loviturile de departajare.

Campioana națională din acest an va participa la Campionatul European Universitar de fotbal (European Universities Football Championship) 2019, care se va desfășura la Madrid (Spania), între 20-27 iulie, competiție organizată de Asociația Europeană a Sportului Universitar (European University Sports Association) (EUSA).